www.squaredans.com

 

Kurs / dans-program


Kurs = utlärning

Dansträning = man har lärt sig en dansnivå och "tränar" för att bli säkrare.


VÅREN 2020

18.15 - 19.15   M dansträning

19.15 - 19.30   Fikapaus

19.30 - 20.30   P kurs

20.30 - 21.30   A1 kurs