www.squaredans.com

Vår kurslokal med karta. Lokalen är utrustad med hörslinga.

Adressen är Bergsbrunna  Villa väg 24 Uppsala

GPS kordinater

N 59 grader      48.985'

E 017 grader    43.195'

Kamratgården, som är vår kurslokal ligger söder om Uppsala.

Kommer du E4 söderifrån, sväng av första avfarten mot centrum, vänster i den första rondellen, sedan vänster igen vid första trafikljuset.

Du är på väg  mot Nåntuna/Sävja, sväng vänster vid rondellen vid ICA, sväng vänster 50 m före järnvägsövergången och du är på Bergsbrunna Villaväg. Kamratgården är på vänster sida efter ca 200 m .

Buss nr 9 från centrum mot Bergsbrunna, avstigning på Skogsvägen vid Backmovägen. 

För att se större karta tryck här